CBS De Rank

Visie, missie

Vanuit hart voor kinderen en onderwijs:

Wij hebben de overtuiging dat kinderen nieuwsgierig zijn om te willen leren. Daarom bieden wij een veilige, rijke en eigentijdse leeromgeving zodat kinderen zich uitgedaagd voelen om hun talenten te ontwikkelen en kennis op te doen. De kinderen worden mede-eigenaar van hun leerproces.
Wij zoeken verbinding en samenwerking in elk denkbaar opzicht: team, kinderen, ouders en de wereld om ons heen om te leren van en met elkaar.
Wij willen kinderen normen en waarden aanleren vanuit een christelijke levenshouding. Wij laten kinderen ook kennismaken met andere culturen, waardoor ruimte en acceptatie ontstaat voor mensen met verschillende overtuigingen.
Kortom: Onze leerlingen hebben een goede basis om zich als zelfstandige en zelfdenkende mensen verder te ontwikkelen in de maatschappij.

2024 CBS De Rank

Powered by BasisOnline