CBS De Rank

Leden

MR-leden stellen zich voor

Oudergeledingen

Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet en spreek een van de MR leden aan of stuur een mail naar mr@cbs-de-rank.net

Ik ben Janine Peters (voorzitter) en ik ben sinds januari 2018 lid van de MR. Ik ben getrouwd met Herman Peters, wellicht een bekende voor de Koudekerkers onder ons. Ik ben de moeder van Jim, die nu in groep 5/6a zit en van Iris uit groep 3. Ik vind het leuk om me te verdiepen in mensen, buurten, verenigingen en stichtingen die deel uitmaken van mijn leven. Hierin kijk ik vooral hoe ik een bijdrage zou kunnen leveren ter verbetering.  Zo heb ik vorig jaar samen met anderen een buurtpreventieproject opgestart in de Ridderhoflaan, ben ik vertrouwenspersoon van de gym- en volleybalvereniging Aspasia en ben ik back-up coach van het voetbalteam van Jim. Ik weet wel het een en ander van coachen, maar ik weet vrij weinig van voetbal, dus gelukkig heb ik pas 1 keer in actie hoeven komen hierbij.

Ik vind het leuk om plannen ter verbetering te bespreken, om hierin kritisch te kijken naar de methode, het verwachte eindresultaat en om dit te evalueren. Ik hou van doorpakken, concrete afspraken en soms buiten de gebaande paden om te gaan. Ik hoop dat ik in de MR hierdoor een goede bijdrage kan leveren.

Mijn naam is Roald van der Wal.

Ik ben 44 jaar, vader van Julian en Lucas en sinds schooljaar 2017/2018 lid van de MR.

Adviseren en ondersteunen van beleidsmakers op het gebied van noodzakelijke en gewenste verbeteringen is mij niet ongewoon. Als directeur van een productiebedrijf en bestuurslid van een coöperatie kom ik namelijk dagelijks in aanraking met zaken aangaande het voortdurend optimaliseren en verbeteren van allerhande processen met als belangrijk uitgangspunt het welzijn van personeel en het milieu.

Als lid van de MR hoop ik mee te kunnen denken en praten over beleidszaken in het onderwijs en op De Rank in het bijzonder vanuit het oogpunt van de ouders. Het is in ieders belang dat de kinderen een stabiele en positieve ontwikkeling kunnen doormaken gedurende hun verblijf op De Rank.

Kwaliteit van het onderwijs en zorg voor de kinderen zijn de belangrijkste aandachtsgebieden waar ik graag, mede namens u, mijn bijdrage aan wil leveren in samenwerking met de schooldirectie en leerkrachten. 

Ik ben Stephanie de Jong, samen met mijn man Sander de Jong heb ik twee kinderen; Aimee (7) en Benjamin (4), die allebei met veel plezier naar de Rank gaan. Sinds december 2018 ben ik onderdeel van de medezeggenschapsraad bij de Rank.

In mijn werk bij een juridische uitgeverij houd ik mij met veel plezier bezig met het bedenken van nieuwe websites, of nieuwe onderdelen op een site. Samen met mijn team zorg ik daarna dat de ideeën werkelijkheid worden gemaakt. Dat lukt alleen door veel te luisteren naar onze klanten en mijn collega's, en dan de juiste vragen te stellen.

In de MR hoop ik een zelfde soort bijdrage te doen. Wanneer wij als MR de juiste vragen stellen over het beleid, meedenken en misschien ook nieuwe ideeën aandragen, kunnen we de Rank helpen om een nóg betere plek te worden, waar onze kinderen zich allemaal thuis voelen en straks met een goede basis naar de volgende stap in hun opleiding gaan.

Personeelsgeledingen

 

Mijn naam is Marlies Tersteeg (secretaris). Ik ben getrouwd met Gonzalo en samen hebben wij 2 dochters, Noa en Dana. De oudste zit sinds kort ook op de basisschool. Dit schooljaar ben ik samen met Marianne leerkracht van groep 1/2 b. Ook ben ik coördinator van de kleuterbouw. Ik ben sinds schooljaar 2016-2017 lid van de MR. Ik vind het belangrijk om samen met ouders in de MR mee te denken over het beleid bij ons op school.

    
Mijn naam is Lobke van Egmond en ik werk al een aantal jaar met veel plezier op De Rank. Ik sta fulltime voor groep 8. Daarvoor liep ik al stage hier op school en al met al ben ik nu zo'n 5 jaar verbonden aan De Rank. Ik kom van oorsprong uit Hazerswoude dorp maar woon nu in Leiden samen met mijn verloofde Willem, en in oktober van dit jaar zullen wij gaan trouwen! Ik vind het erg leuk om plaats te nemen in de MR en hierdoor op een andere manier met schoolzaken bezig te zijn. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om in gesprek te gaan met de ouders van de MR en collega's om op deze manier te kunnen meedenken over het beleid van De Rank

Mijn naam is Eveline Vos. Samen met Léon en onze dochter woon ik in Hazerswoude Rijndijk. Inmiddels ben ik alweer 10 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan halverwege vorig schooljaar voor het eerst op De Rank.

 

Door mijn nieuwsgierige aard vind ik het erg leuk om alle ins en outs van het onderwijs op De Rank en daarbuiten te weten. Via de MR krijg je hier nog meer zicht op. Daarnaast vind ik het erg bijzonder om mee te denken en advies te geven over het onderwijs bij ons op school.

2020 CBS De Rank

Powered by BasisOnline