CBS De Rank

Aanmelden nieuwe kinderen

Aanmelden nieuwe kinderen

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs gestart. Wat is de bedoeling van passend onderwijs? Tot nu hebben we vaak gekeken naar wat een kind niet kan, we gingen dan testen en toetsen en als het nodig was kregen we extra geld om een kind te begeleiden. Bijvoorbeeld in de vorm van een zogenaamd 'rugzakje'. Soms moest een kind naar een speciale school. De belangrijkste verandering is, dat we nu vooral gaan kijken naar wat een kind wèl kan. We noemen dat handelingsgericht werken. Het liefst willen we dat alle kinderen op school kunnen blijven, maar voor een aantal kinderen blijft een speciale school nodig. Het speciaal onderwijs blijft, voor kinderen die dat nodig hebben, gewoon bestaan.
Alle scholen in de regio werken samen om voor alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden. Het liefst op een reguliere basisschool. In het ondersteuningsprofiel van onze school kunt u lezen waar wij goed in zijn.

Aanmelden en inschrijven van uw kind
Omdat de wetgeving in het kader van passend onderwijs is veranderd, is het belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt (en dat is wat anders dan inschrijft), in ieder geval 10 weken voordat uw kind naar onze school komt. In het aanmeldingsformulier dient u aan te geven of uw kind speciale ondersteuning (aandacht of hulp) nodig heeft. Wanneer dit het geval is, volgt er een gesprek met de directeur van onze school, IB-er en de bouwcoördinator. Zij bespreken dan samen met u, of onze school wel de goede school voor uw kind is. Dat is bijna altijd het geval. Soms is dat niet zo. Dan gaat de directeur samen met u op zoek naar een andere passende onderwijsplek voor uw kind. Dit noemen we de 'zorgplicht' van de school.

Het aanmeldingsformulier vindt u hier op onze site.  Het ingevulde formulier kunt u mailen info@cbs-de-rank.net, inleveren op school of sturen per post. U ontvangt hiervan een bevestiging per mail.

Zijn er met passend onderwijs nu echt veel dingen anders? Nee. Wel op de manier waarop we naar onze leerlingen kijken en in de manier waarop we de kinderen begeleiden. Overigens is onze school al een paar jaar bezig met de voorbereidingen die nodig zijn. De meeste kinderen merken er helemaal niets van en veel aspecten van handelingsgericht werken vindt u al terug op onze school.
Kijk voor meer informatie op de site van ons Samenwerkingsverband Rijnstreek www.swvrijnstreek.nl of www.passendonderwijs.nl .

2021 CBS De Rank

Powered by BasisOnline