CBS De Rank

Aanmelden nieuwe kinderen

Aanmelden nieuwe kinderen

Wij streven naar een maximaal aantal van 30 kinderen in een groep. Fysiek is een lokaal gevuld met 30 leerlingen en het daarbij behorende meubilair. Het aansturen van de groep, het zorgen voor individuele aandacht voor elk kind en het gedifferentieerd werken komen onder druk te staan bij het maken van grotere groepen. Incidenteel kan door verschuivingen als doublures of versnellingen boven dit getal worden uitgekomen. 

Op de website benoemen we jaarlijks de groepen waar op grond van dit getal geen ruimte is voor zijinstromers. Ouders die toch contact opnemen, verwijzen we naar de dichtstbijzijnde school. Als er daar ook geen ruimte meer is, gaan we onderling met de scholen in overleg, welke school de beste omstandigheden heeft voor het toevoegen van een leerling.


Op dit moment werken wij met een wachtlijst voor:

Groep 3 
Groep 4 

2024 CBS De Rank

Powered by BasisOnline