CBS De Rank

Gedragsprotocol

Wij vinden het bij ons op school heel belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen op school (sociaal, psychisch en fysiek). School is bedoeld om te leren. Dit kan alleen als alle leerlingen zich veilig voelen op school. In dit protocol staat beschreven wat wij kunnen doen ter preventie van onveilige situaties en hoe we kunnen handelen als het toch onveilig wordt. Met wij bedoelen we; leerlingen, leerkrachten, directie, kanjer-/anti-pestcoördinator en ouders. De visie en levenshouding van de Kanjertraining vormen het uitgangspunt van ons veiligheidsbeleid. We hebben een duidelijke visie op hoe we met elkaar omgaan en willen graag samen met ouders en kinderen zorgen voor een veilige school. Als u voor onze school kiest is het belangrijk dat u op de hoogte bent van ons veiligheidsbeleid en dat u daar achter staat. Zodat we samen staan voor de veiligheid van uw kind.
2021Sociale Veiligheid Protocol .pdf

2024 CBS De Rank

Powered by BasisOnline